Hướng dẫn tra cứu Văn bằng - Chứng chỉ

 

B1: Nhập thông tin cần tra cứu: Số giấy tờ, Họ tên hoặc ngày sinh

B2: Nhập mã xác nhận

B3: Nhấn nút Search

Nếu bạn nhập đúng mã captcha website sẽ trả về kết quả bạn tìm kiếm như hình dưới. 

Sau khi có kết quả bạn có thể nhấn chuột vào tên thuyền viên để xem giấy tờ của thuyền viên đó. Sau khi bấm vào tên thuyền viên hộp thoại như hình dưới sẽ hiện ra: